Propisi

Statut Kineziološkog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst

 

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Kineziološkog fakulteta Osijek

 

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst  

 

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Pravilnik o stručnoj praksi studenata

 

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Pravilnik o provedbi postupka izbora_reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta 

 

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Kineziološkom fakultetu Osijek

 

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata poslijedoktoranada i mentora

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga i procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima na Kineziološkom fakultetu Osijek

 

obrazac-1

 

obrazac-2

 

obrazac-3

 

obrazac-4

 

obrazac-5

 

obrazac-6

 

obrazac-7

 

obrazac-8

Odluka_o_nuznim_uvjetima_izbor_u_zvanja-NN_13_2012_

 

Odluka_o_nuznim_uvjetima_za_ocjenu_nast…ku_izbora_u_znanstveno-nastavna_zvanja_NN_122_2017

 

odluka_o_obliku_i_nacinu_provedbe_nastupnog_predavanja_za_izbor_u_znanstveno-nastavna_zvanja_umjetniko-nastavna_zvanja_i_nastavna_zvanja_nn_129_2005__2_

 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

 

Financijski izvještaji za 2020. godinu

 

KIFOS Financijski plan 2021-2023  

 

KIFOS Obrazloženje FP 2021-2023

 

KIFOS Financijski plan 2022-2024

 

KIFOS Obrazloženje FP 2022-2024

 

I. IZMJENA PLANA NABAVE 2021.

 

II. IZMJENA PLANA NABAVE 2021.

 

PLAN NABAVE 2021.

 

REGISTAR UGOVORA 2021 

 

 

KIF Procedura blagajničkog poslovanja

 

KIF Procedura izdavanj ai obračunavanja putnih naloga

 

KIF Procedura postupanja s potraživanjima i naplatom potraživanja

 

Pravilnik o demonstratorima

 

Statut Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta Osijek

 

Dokumenti