Sportska medicina

Svladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:

  1. integrirati znanje iz sportske medicine
  2. argumentirati činjenice o pozitivnom utjecaju tjelesnoga vježbanja na tijelo
  3. podržati integralni pristup zdravlju i bolesti i vrednovati stanicu i organizam kao integrirani sustav
  4. procijeniti normalne fiziološke te patološke obrasce vježbanja kod sportaša
  5. prosuditi praktične posebnosti izabrane sportske aktivnosti i njenog utjecaja na motoričke i funkcionalne sposobnosti te energetske zahtjeve
  6. kritički prosuditi transformacijske procese vježbanja i usvajanja znanja koji će omogućiti vještine potrebne za usporedbu i analizu dobivenih rezultata
  7. prosuditi zloupotrebu lijekova u sportu

Definicije i područja humane medicine. Povijest sportske medicine. Zadaće sportskog liječnika. Utjecaj tjelesnog vježbanja na zdravlje – bolesti civilizacije. Zdravstvena kontrola: svrha i važnost preventivnih pregleda. Izvođenje pregleda. Kontraindikacije za sportsku aktivnost. Sportsko srce. Osobitosti elektrokardiograma trenirane osobe. Određivanje sposobnosti. Osobitosti pregleda pojedinih grupacija sporta: ronilačke aktivnosti, zračno jedrenje, boks. Patologija sportskih napora: sportske ozljede i oštećenja. Sistematika sportskih ozljeda. Ozljede kože i potkožnoga tkiva, ozljede mišića i tetiva, ozljede zglobova, ozljede kostiju i pokosnice, ozljede glave, ozljede prsnoga koša, ozljeda trbuha, ozljede urogenitalnih organa. Ortostatski kolaps. Oštećenja toplinskim i ostalim zračenjima. Prva pomoć i reanimacija. Pretreniranost. Doping. Specifične ozljede i oštećenja po sportovima. Prevencija ozljeđivanja. Rehabilitacija. Higijena; higijena prehrane. Specifičnosti prehrane sportaša. Energetske potrebe. Osobitosti prehrane dugoprugaša. Higijena sportske odjeće i obuće. Higijena sportskih objekata. Osobna higijena. Masaža: djelovanje masaže na organizam. Vrste masaže. Osnovni zahvati masaže: glađenje, gnječenje, trljanje, lupkanje, sjeckanje, istresivanje, valjanje, njihanje. Struktura zahvata po regijama tijela.       

 

DOPUNSKA

 1. Medved, R. i sur. (1987): Sportska medicina. Zagreb: JUMENA.

 2. Kibler, B.W. (1990): The sport preparticipation fitness examination. Human Kinetics, Champaign, Illinois.

 3. Pećina, M. (1992): Sindromi prenaprezanja. Zagreb: Globus.

 4. Pećina, M. i S. Heimer (1995): Sportska medicina: odabrana poglavlja. Zagreb: Naprijed