Sportska medicina

Svladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:

  1. integrirati znanje iz sportske medicine
  2. argumentirati činjenice o pozitivnom utjecaju tjelesnoga vježbanja na tijelo
  3. podržati integralni pristup zdravlju i bolesti i vrednovati stanicu i organizam kao integrirani sustav
  4. procijeniti normalne fiziološke te patološke obrasce vježbanja kod sportaša
  5. prosuditi praktične posebnosti izabrane sportske aktivnosti i njenog utjecaja na motoričke i funkcionalne sposobnosti te energetske zahtjeve
  6. kritički prosuditi transformacijske procese vježbanja i usvajanja znanja koji će omogućiti vještine potrebne za usporedbu i analizu dobivenih rezultata

7. prosuditi zloupotrebu lijekova u sportu

Predavanja:

1.      Uvodno predavanje: Definicije i područja sportske medicine; Povijest sportske medicine; Zadaće sportskog liječnika; Zdravstvena kontrola: svrha i važnost preventivnih pregleda; Izvođenje pregleda.

2.      Funkcionalna dijagnostika u provedbi preventivnih pregleda sportaša

3.      Rast i razvoj djece kroz sport; Spolne razlike u odgovoru na trening; Starenje i sport

4.      Iznenadna srčana smrt u sportaša – uzroci i prevencija

5.      Sportsko srce; Osobitosti elektrokardiograma trenirane osobe

6.      Bol u prsima

7.      Koronarna bolest i tjelesna aktivnost

8.      Zlouporaba lijekova u sportu; Ergogena sredstva

9.      Pravni okviri za uzimanje lijekova u sportu; Metode otkrivanja nelegalnih supstanci u sportu

10.  Sindrom prenaprezanja; Sindrom pretreniranosti

11.  Sportska oprema kao zaštitini factor

12.  Ozljede mišića, tetiva, zglobova, kostiju i pokosnice

13.  Hiperbarična i hipobarična medicina u sportu

14.  Osobitosti visinskih priprema u sportu

15.  Specifičnosti prehrane sportaša

Vježbe:

Fizikalni pregled sportaša

Osnovno i napredno održavanje života

EKG

prikaz slučaja kliničke slike boli u prsima

prikaz slučajeva kliničke slike koronarne bolesti i tjelesne aktivnosti

prikaz slučaja zlouporaba lijekova u sportu; Ergogena sredstva

prikaz slučaja pravni okvira za uzimanje lijekova u sportu i metode otkrivanja nelegalnih supstanci u sportu

Rane i komplikacije rana

Prva pomoć i imobilizacija prijeloma kostiju

Spirometrija

 Obvezatna literatura 

Marko Pećina i suradnici: Sportska medicina, Medicinska naklada, 2019.

    Dopunska literatura 

1. David H. Fukuda: Assessments for Sport and Athletic Performance, Human Kinetics, 2019

2. Pećina, M. (1992): Sindromi prenaprezanja. Zagreb: Globus.