Kineziološka analiza u fitnesu

  • 7.2.2022 u 14 sati
  • 21.2.2022 u 14 sati 
  • 20.6.2022 u 14 sati 
  • 4.7.2022 u 14 sati 
  • 1.9.2022 u 14 sati 
  • 15.9.2022 u 14 sati