Sveučilišni diplomski studij Kineziološka edukacija

  • Predavanja
  • Seminari
  • Vježbe
Raspored nije dostupan
  • Predavanja
  • Seminari
  • Vježbe
Raspored nije dostupan

ELABORAT:

Elaborat Diplomski sveučilišni studij Kineziološka edukacija_web

ISHODI UČENJA: 

Ishodi učenja studijskog programa Diplomskog sveučilišnog studija Kineziološka edukacija

Trajanje studija: 

2 godine – 4 semestara pri čemu student ostvaruje 120 ECTS bodova.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

Magistar/magistra kineziološke edukacije (mag. cin.).

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:
Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Kineziološke edukacije studenti stječu opće
stručne kompetencije i potrebne kvalifikacije za rad u području sporta, u području kineziološke
poduke predškolske djece (voditelji kinezioloških sportskih programa za djecu predškolske
dobi) ili u području odgoja i obrazovanja.
Magistri kineziološke edukacije kompetentni su za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene
kulture na svim stupnjevima odgoja i obrazovanja, od predškolskog do visokoškolskog
stupnja.

Uvjeti upisa: 

Pravo upisa Sveučilišnog diplomskog studija Kineziološke edukacije imaju pristupnici koji
imaju završen Sveučilišni prijediplomski studij Kineziologije od 180 ECTS-a i koji imaju dokaz
o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti.
Rang lista prioriteta za utvrđivanje prava upisa na studij sastavlja se prema uspjehu
postignutom na sveučilišnom prijediplomskom studiju Kineziologije, odnosno stručnom
studiju kineziologije i položenih razlikovnih obveza.
Pravo upisa na Sveučilišni diplomski studij Kineziološka edukacija imaju studenti s
minimalnom prosječnom ocjenom 3,5 na sveučilišnoj prijediplomskoj razini.