Zdravstveni odgoj i promocija zdravlja

Nakon uspješno završenog predmetastudent će moći:

  • objasniti normalan psihofizički razvoj djeteta prema kronološkoj dobi
  • prepoznati štetne činitelje koji utječu na normalan psihofizički razvoj djeteta
  • prepoznati znakove najčešćih bolesti pojedinih organskih sustava
  • izabrati optimalne metode suradnje s roditeljima i zdravstvenim djelatnicima na čuvanju i unapređenju zdravlja djece
  • planirati i provoditi mjere promocije zdravlja
  • demonstrirati i pružiti prvu pomoć u raznim hitnoćama.

1. Zdravstveni odgoj – pojam i značaj

2. Zdravstveno prosvjećivanje – pojam i značaj

3. Higijena – pojam i značaj

4. Osobna higijena

5. Oralna higijena

6. Higijensko-sanitarne mjere u odgojno-obrazovnoj ustanovi

7. Higijensko-sanitarne mjere na izletu i na ljetovanju

8. Rast i razvoj dojenčeta, predškolskog i školskog djeteta

9. Pravilna i nepravilna prehrana

10. Bolesti lokomotornog sustava

11. Bolesti srčanožilnog sustava

12. Bolesti hematološkog sustava

13. Atopijski dermatitis, astma, alergijski rinitis, anafilaksija

14. Bolesti živčanog sustava

15. Bolesti dišnog sustava

16. Bolesti probavnog sustava

17. Bolesti mokraćnog sustava

18. Endokrinološke bolesti

19. Zarazne bolesti, cijepljenje i docjepljivanje

20. Nasljedne bolesti i genetsko savjetovanje

21. Zloćudne bolesti

22. Prva pomoć – pojam i značaj

23. Nesreće kod djece i odraslih

24. Kardirespiratorni zastoj i oživljavanje

25. Postupci osnovnog održavanja života

26. Primjena automatskog vanjskog defibrilatora

27. Sustavni pristup kritičnom bolesniku (ABCDE)

28. Stradavanje u prometnim nezgodama

29. Početna procjena teško ozlijeđenog

30. Prva pomoć pri povredama i drugim medicinskim hitnoćama

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.   Mardešić, D. i sur. (2016). Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga

2.   Malčić, I. i sur. (2009). Pedijatrija za medicinske škole. Zagreb: Školska knjiga

3.   Mićanović, M. (2013). Zdravstveni odgoj. Priručnik za učitelje i stručne suradnike u razrednoj nastavi. Zagreb: Ministarststvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje.

4.   Prva pomoć: priručnik: odobreni priručnik udruga St John Ambulance, St. Andrew’s Ambulance Association i Britanskog Crvenog križa. Prijevod 9. izdanja (2009). Zagreb: Hrvatski Crveni križ.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.   Jourdan, D. (2011). Health education in schools, The challenge of teacher training. Saint-Denis: Inpes.

2.   Koelen, M.A., van den Ban, A.W. (2004). Health education and health promotion. Wageningen: Wageningen academic publishers.