Kineziološka metodika II.

 

Razumjeti i obrazložiti svrhu i smjernice rada u tjelesnom i zdravstvenom području.

Opisati i dati kritički osvrt ustrojstva školstva.

Znati popuniti osobnu i školsku stručnu dokumentaciju.

Primijeniti principe ocjenjivanja u postupku vrednovanja učenikovih postignuća u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi.

Provesti sat tjelesne i zdravstvene kulture u redovitoj nastavi osnovne škole.

 1. tjelesno i zdravstveno područje u Republici Hrvatskoj i svijetu
 2. ustrojstvo predškolskog odgoja, osnovnog, srednjeg i visokog školstva
 3. temeljni elementi rada u školstvu (rad)
 4. temeljni elementi rada u školstvu (usmjerenost, ishodi i kompetencije)
 5. kineziološko obrazovanje
 6. tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovno područje (smjernice)
 7. tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovno područje (nastavni rad, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti)
 8. pripremanje nastavnog procesa (državna, školska, predmetna razina, posebnosti rada na satima tzk)
 9. vrednovanje odgojno-obrazovnog rada (praćenje i provjeravanje)
 10. vrednovanje odgojno-obrazovnog rada (ocjenjivanje)
 11. vrednovanje odgojno-obrazovnog rada (elementi provjeravanja i ocjenjivanja (motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća, odgojni učinci)
 12. metodička načela
 13. učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
 14. konflikntne situacije

    15.  stručna dokumentacija i razredništvo

    Obvezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Neljak, B. (2013.). Kineziološka metodika u osnovnom i srednjem školstvu. Priručnik, Gopal d.o.o., Zagreb.