Kineziološka metodika I

Razumjeti i analizirati kineziološku smisao teorijskog i praktičnog obrazovanja u tjelesnom i zdravstvenom odgojno-obrazovnom području.

Primijeniti stečena znanja u izradi pisane pripreme za sat tjelesne i zdravstvene kulture i provedbi nastavnih sati.

Primijeniti teorijska i praktična znanja u provedbi sata tjelesne i zdravstvene kulture.

1.uvod u kineziološku metodiku

2. tjelesno i zdravstveno područje u sustavu odgoja i obrazovanja

3. sat tjelesne i zdravstvene kulture

4. jednostavne organizacijske postave

5. složene organizacijske postave

6. uvodni dio sata tjelesne i zdravstvene kulture

7. pripremni dio sata tjelesne i zdravstvene kulture

8. glavni a dio sata tjelesne i zdravstvene kulture

9. glavni b dio i završni dio sata tjelesne i zdravstvene kulture

10. opterećenja na satu tjelesne i zdravstvene kulture

11. metode rada

12. proces učenja motoričkog znanja

13. prostori i oprema

14. metode rada u funkciji provedbe procesa tjelesnog vježbanja

15. pisanje velike pokusne pripreme

Obvezna literatura

Neljak, B. (2013.) Opća kineziološka metodika. Priručnik, Gopal d.o.o., Zagreb