Bioetika sporta

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

 • objasniti i izdvojiti one aspekte bioetike koji interaktivno utječu na pojedinca, društvo u cjelini u kontekstu sporta
 • razumjeti i kreativno primijeniti znanje iz bioetike sporta, kako tijekom studija, tako i u praktičnom radu u budućem zvanju
 • razumjeti i objasniti osnovne bioetičke i bioetičko-sportske pojmove, teorije i paradigme
 • analizirati i razumjeti odnos sporta i etike
 • razmotriti i razumjeti sport kao jedan od čimbenika etičkog razvoja pojedinca
 • razumjeti  i obrazložiti ulogu sporta i fizičke aktivnosti u promociji zdravlja i prevenciji/suzbijanju problema ponašanja u različitim kontekstima.
 1. Uvod u bioetiku sporta, osnovna shvaćanja bioetike kao etike života;
 2. Bioetika sporta u kontekstu filozofije i etike sporta;
 3. Osnovna etičke teorije i načela u sportu
 4. Rod i spol u sportu
 5. Doping i metode poboljšavanja u sportu
 6. Medicina, genetika i sport
 7. Informirani pristanak i izbor u sportskoj medicini
 8. Zdravlje i sport
 9. Bio-etički odbori i kodeksi u sportu
 10. Opasnosti u sportu i opasni sportovi
 11. Sportaši s invaliditetom i paraolimpizam
 12. Bio-tehnologija i sport
 13. Transhumanizam i kiborgizacija u sportu
 14. Životinje i sport
 15. Okoliš, ekologija i sport

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Škerbić, M. M. (2021). Filozofija sporta – nastanak i razvoj jedne discipline, Zagreb: Pergamena

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Škerbić, M. M. (2019). Etika sporta Williama Johna Morgana, doktorski rad, dostupno na: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/11557/1/Skerbic_Matija_Mato.pdf

2. Simon, R., L. (2006). Fair play: etika sporta. Beograd, Službeni glasnik.

3. Škerbić, M. M.; Radenović, S. (2018). Bioetika sporta: prisutnost bioetičkih tema na području filozofije i etike sporta u Hrvatskoj i Srbiji. JAHR, Vol. 9/2,  No. 18, 159-184. https://doi.org/10.21860/j.9.2.2

4. Škerbić, M. M. (2019). Bioetika sporta i njeno mjesto u filozofiji sporta, Synthesis philosophica, Vol. 34 No. 2, 379-394. https://doi.org/10.21464/sp34209

5. Brkljačić Žagrović, M.; Brkljačić Beg, S.; Mavrinac, M.; Sorta-Bilajac Turina, I.; Bunjevac, I.; Čengić, T. (2011). Može li suvremeni sport bez svoje etike? – potreba za sustavnom edukacijom JAHR, Vol. 2, No. 1, 93-110.

6. Škerbić, M. M. (2016).  Etika dopinga u sportu: dvije suprotstavljene perspektive, Filozofska istraživanja, Vol. 36 No. 3, 511-530.  https://doi.org/10.21464/fi36307

7.Zagorac, I. (2014). O sportu drugačije-Zbornik (ur. Ivana Zagorac), Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. Odabrana poglavlja

8.Petranović, M.; Erhardt, J.; Škerbić, M. Mato.; Jermen, N.; Korać, P.; (2019).  Genomsko preinačavanje i odabir na temelju gena povezanih sa sportsko-atletskim uspjehom – neki bio-etički problemi, Synthesis philosophica,Vol. 34, No. 2, 323-340. https://doi.org/10.21464/sp34206

9. Erhardt, J. (2019). Neuroetika i sport – neuropoboljšavanje, Synthesis philosophica,Vol. 34, No. 2, 301-321. https://doi.org/10.21464/sp34205

10. Zagorac, I.; Škerbić, M. M. (2018). Sport, igra, svrhovitost, Crkva u svijetu, Vol., 53 No. 3, 359-374.

11. Radenović, S.; Jeremić, V. (2015). Sport, medicina, bioetika – zbornik radova, Beograd, Copy Print Plus

12. McNamee, M.; Camporesi, S. (2018). Bioethics, Genetics and Sport, London: Routledge

13. Simon, R. (2016). The ethics of sport : what everyone needs to know, Oxford: Oxford University Press.

14. Caplan, A. L.; Parent, B. (2017). The ethics of sport : essential readings, Oxford: Oxford University Press.