Izvannastavne i izvanškolske sportske aktivnosti

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:
– obrazložiti i razumjeti izvannastavne i i zvanškolske sportske aktivnosti
– planirati i kreirati kurikulum za pojedinu izvannastavnu i izvanškolsku aktivnost
– organizirati i provesti planiranu aktivnost
– evaluirati provedenu izvannastavnu/izvanškolsku aktivnost u skladu s planiranim ciljevima

1.Obrada organizacijskih oblika rada: mikro predah, priredbe, natjecanja, izleti, fakultativni i izborni program
2.Odnos učenik – učitelj
3.Suradnja škole i društvene sredina
4.Materijalni uvjeti za rad
5.Pedagoška dokumentacija
6.Posebni programski zadaci: plivanje, klizanje, vožnja koturaljku, vožnja bicikla i sl.

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.Neljak, B. (2013.) Opća kineziološka metodika. Priručnik, Gopal d.o.o., Zagreb

 Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.Findak, V. Stela, I.(1985). Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u tjelesnoj i zdravstvenoj Kulturi, Školska
knjiga, Zagreb.
2.Caput-Jogunica, R. i Barić, R. (2015.) Izvannastavne i izvanškolske kineziološke aktivnosti i sadržaji za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Školska knjiga. Zagreb