Engleski jezik u kineziološkoj edukaciji

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

 • formulirati i razviti sposobnost preciznoga izričaja kroz stručne nazive
 • obrazložiti kineziološku terminologiju na engleskome jeziku prema temama u nastavnome planu i programu
 • raščlaniti teme iz morfologije i sintakse engleskoga jezika u kineziologiji
 • razumijeti i analizirati pisanoni stručni tekst na engleskome jeziku
 • razviti produkcijsku razinu znanja stručnoga vokabulara na engleskome jeziku
 • primijeniti produkcijsku   razinu ovladanosti engleskim kao stranim jezikom struke.

Predavanja (svaka tema se izvodi jedan nastavni sat)

 1. Rad na bazama podataka na engleskome Informatičko nazivlje.
 2. Pretraživanje baza podataka prema ključnim riječima na engleskome jeziku
 3. Obrada stručnoga nazivlja vezanoga za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture
 4. Obrada ekonomskih naziva poput ekonomika sporta, tržište, marketing
 5. Uporaba blocklanguageu promotivnim porukama.
 6. Obrada stručnoga nazivlja vezanoga za strukturu, građu i sastav tijela
 7. Obrada stručnoga nazivlja vezanoga za sustav žlijezda – žlijezde s unutarnjim i vanjskim lučenjem
 8. Obrada stručnoga nazivlja vezanoga za stvaranje energije u tijelu
 9. Obrada nazivlja vezanoga za osobe s invaliditetom
 10. Kroz obradu vrsta natjecanja za osobe s invaliditetom usporedba s vrstama natjecanja za osobe bez invaliditeta

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Omrčen, D. (2000). English for Kinesiology. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.