Informatika u odgoju i obrazovanju

Definirati pojmove i elemente informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Prikazati odabrane informacijsko-komunikacijskih tehnologije te mogućnosti njihove implementacije.

Demonstrirati osnove primjene alata za unos i oblikovanje teksta.

Demonstrirati osnove primjene alata za unos i oblikovanje tabličnih podataka.

Demonstrirati osnove primjene alata za pripremu prezentacijskih materijala.

Objasniti ergonomske smjernice, osnove pretraživanja te mjere zaštite od mrežnih ugroza.

Temeljni pojmovi informacijsko-komunikacijskih tehnologija

Pojavni oblici informacijsko-komunikacijskih tehnologija

Razine informatizacije sustava i radnog okruženja

Unos i oblikovanje teksta, tabličnih podataka, prezentacijskih materijala

Pretraživanje podataka na mreži i mrežne ugroze

Ergonomske smjernice

Smjernice o zaštiti autorskih prava digitalnih sadržaja

Osnove primjene informatičkih alata u sportu

Obvezna literatura

·   Grundler et al. (2009) Europska računalna diploma : osnovni program – 7 modula : Syllabus 5.0, Pro-Mill, Varaždin

Dopunska literatura

·    Baca, A. (2014) Computer Science in Sport: Research and Practice, Routledge

·    Alewine, M.C., Mark Canada, M. (2017) Introduction to Information Literacy for Students, John Wiley & Sons