Zimski sportovi

Student će steći znanja i vještine potrebne za organizaciju primjenu sadržaja zimskih sportova u planinama i na snijegu.

Student će moći:

 • naučiti učenike i/ili studente osnovama alpskoga skijanja;
 • prepoznati i razlikovati elemente skijaških tehnika;
 • primijeniti metode poučavanja alpskoga skijanja;
 • analizirati i prepoznati kriterije za evaluaciju usvojenosti tehnike alpskoga skijanja;
 • izraditi osnove plana i programa zimovanja za učenike i/ili studente;
 • organizirati zimovanje za učenike i/ili studente;
 • animirati učenike i/ili studente za skijanje kao: oblik rekreacijske tjelesne aktivnosti, školski sport, natjecateljski sport;
 • analizirati i prepoznati kriterije za evaluaciju uspješnosti provedbe programa zimovanja.
 • Organizacija života i rada na zimovanju.
 • Aktivnosti na vanjskim prostorima; hodanja i trčanja na snijegu i ledu, igre na snijegu i ledu, šetnje, izleti, natjecanja, skijanje, klizanje.
 • Aktivnosti u zatvorenim prostorima; društvene igre, elementarne igre, štafetne igre, aktivnosti uz glazbu, metode animacije djece tijekom cijelog boravka.
 • Postupci pravilnog i sigurnog boravka u planini te pružanju prve pomoći sebi i unesrećenima.
 • Osnovne skijaške tehnike:

 Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.  Gama,K.: Sve o skijanju,Mladost,1982.

2.  Matković,B.:Skijanje, Školska knjiga,1996.

3.  Matković B., Ferenčak S.Žvan M.: Skijajmo zajedno , Zagreb 2004.

4.  Findak V., Stela I. :Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Zagreb1985.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Grupa autora, Hrvatski zbor učitelja i trenera skijanja (2009.). Alpsko skijanje. (dodatak-DVD s elementima skijaške tehnike)