Kineziološke aktivnosti djece s posebnim potrebama

  • 4.2.2022 u 10 sati 
  • 18.2.2022 u 10 sati 
  • 4.4.2022 u 10 sati
  • 20.6.2022 u 10 sati 
  • 4.7.2022 u 10 sati 
  • 2.9.2022 u 10 sati 
  • 17.9.2022 u 10 sati