Stolni tenis

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći :

–  obrazložiti i usporediti napredak u razvoju stolnoteniske igre

–  razumijeti i primijeniti različite tehnike hvatove reketa prilikom stolnoteniske igre

–  primijeniti stolnotenisku tehniku

–  raščlaniti osnovne sisteme igre

–  procijeniti i odabrati idealnu taktiku u odnosu na igru protivnika

Teorijska predavanja STOLNI TENIS

 1. Povijest, pravila i sustavi natjecanja, kineziološka analiza servis udarca
 2. Kineziološka analiza forhend i bekend udarca
 3. Antropološka analiza stolnog tenisa
 4. Tehničko taktička primjena udaraca u igri

Teorijsko-praktična predavanja i vježbe STOLNI TENIS

 1. Način poduke i izvođenja servis udarca
 2. Način poduke i izvođenja forhend udarca
 3. Način poduke i izvođenja bekend udarca
 4. Način poduke i izvođenja različitih rotacija
 5. Način poduke i izvođenja osnovnih tehničko-taktičkih varijanti u igri
 6. Metodičke vježbe, njihov redoslijed i postupnost u poduci servis udarca
 7. Metodičke vježbe, njihov redoslijed i postupnost u poduci forhend udarca
 8. Metodičke vježbe, njihov redoslijed i postupnost u poduci bekend udarca
 9. Metodičke vježbe, njihov redoslijed i postupnost u poduci različitih rotacija
 10. Metodičke vježbe, njihov redoslijed i postupnost u poduci primjene servis tehnike u taktici stolnog tenisa
 11. Metodičke vježbe, njihov redoslijed i postupnost u poduci primjene forhend i bekend tehnike u taktici stolnog tenisa

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Kondrič, M., Hudetz, R., Furjan-Mandić, G. (2010). Osnove stolnoga tenisa. Sveučilišni udžbenik. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN-10 953-317-004-6; ISBN-13 978- 953-317-004-6

2.  Hudetz, R. (2000). Stolni tenis, tehnika sa Vladimirom Samsonovom. Zagreb: Huno sport.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Procedings book of the 10th Anniversary ITTF Sports Science Congress (2007). Kondrič, M., Furjan-Mandić, G. (ur.), 10th International table tennis sports science congress, Zagreb, May 18th-20th, 2007. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of kinesiology: Croatian table tennis association: International table tennis association. ISBN 978-953-6378-69-2.

http://sportikus.kif.hr/~ittfcongress/index.htm.