Veslanje

 • primijeniti potrebna teorijska i praktična znanja o veslačkim tehnikama, primjenu u edukaciji, rekreaciji   i sportu, te usvojiti potrebna teorijska i praktična znanja o metodama poučavanja veslanja,
 • procijeniti veslačka znanja i postignuća,
 • znati izraditi program veslanja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture i slobodnom vremenu,
 • organizirati školu veslanja
 • Učenje veslačkih tehnika: kineziološka analiza, učenje i usavršavanje skul i rimen tehnike; metodički postupci učenja veslačkih tehnika;
 • Metodika učenja veslačkih tehnika: metodički postupci, metodički organizacijski oblici rada, kineziološki operatori (vježbe i igre za savladavane osnova veslanja).
 • Antropološki pristup veslanju kao specifičnoj kineziološkoj aktivnosti.
 • Program veslanja u: nastavnom planu i programu tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja; slobodnom vremenu i kineziterapiji
 • Povijest veslanja i razvoj veslačkih  tehnika.
 • Kineziološka analiza veslačkih tehnika
 • Djelovanje veslanja na antropološki status, Organizacija škole veslanja: u mjestu stanovanja; izvan domicilne sredine : ljetovanja, škola u prirodi i sl.)

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Mikulić, Pavle. (2010). Anatomska analiza veslanja.
 2. Oreb, Goran; Mikulić, Pavle; Sportovi na vodi // Kineziološki fakultet      1959 – 2004 : građa za bibliografiju / Jaklinović Fressl,Željka(ur.) Zagreb:Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004.