Kineziološki praktikum u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju 1

Student će steći znanja i vještine potrebne za primjenu sadržaja propisanog kurikuluma u odgojno obrazovnom proces iz područja

– monostrukturalnih cikličkih i acikličkih aktivnosti

– polistrukturalnih aktivnosti

– Kompleksnih aktivnosti

– estetskih aktivnosti

Elementi i tehnike nekonvencionalnih i konvencionalnih kinezioloških aktivnosti propisanih važećim kurikulumom.

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.   Živčić Marković,  K, Breslauer,N. (2011). Opisi nastavnih tema i kriterij ocjenjivanja : tjelesna i zdravstvena kultura u razrednoj nastavi. Međimursko sveučilište Čakovec.

2.   Neljak, B., M. Milić. (2007). Vježbajmo zajedno 1. Udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za prvi razred osnovne škole, Profil International d.o.o., Zagreb, 

3.   Neljak, B., M. Milić., S. Božinović Mađor. (2008). Vježbajmo zajedno 2. Udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za drugi razred osnovne škole, Profil International d.o.o., Zagreb,

4.   Neljak, B., M. Milić. (2008). Vježbajmo zajedno 3. Udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za treći razred osnovne škole, Profil International d.o.o., Zagreb, 

5.   Neljak, B., M. Milić. (2008). Vježbajmo zajedno 4. Udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za četvrti razred osnovne škole, Profil International d.o.o., Zagreb

6.  Neljak, B., Novak, D., Sporiš, G., Višković, S., Markuš, D. (2012.). Metodologija vrjednovanja kinantropoloških obilježja učenika u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi CRO-FIT NORME. Recenzirani interni nastavni materijal, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. str. 204

7.   Findak,V. (1994) Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi. Zagreb., Školska knjiga.

8.  Tkalčić,S.(2000) Kompleksi opće pripremnih kretnji. Zagreb. Studio Moderna.

 Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.  Pejčić , A., Berlot, S.(1996) Sadržaji tjelesne i zdravstvene kulture za prva četiri razreda osnovne škole (priručnik) za učitelje)

2.  Findak,V. (1994) Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi. Zagreb., Školska knjiga.

 

  • 26.1.2021
  • 9.2.2021
  • 9.6.2021
  • 23.6.2021
  • 3.9.2021
  • 17.9.2021