Kineziološki praktikum u obrazovanju I

 

– opisati sadržaje propisane kurikulumom tjelesne i zdravstvene kulture na svim razinama odgojno – obrazovnog procesa iz monostrukturalnih i estetskih kinezioloških aktivnosti

– demonstrirati i primijeniti propisane sadržaje iz monostrukturalnih i estetskih kinezioloških aktivnosti

– provesti metodički postupak usvajanja propisanih sadržaja  iz monostrukturalnih i estetskih kinezioloških aktivnosti

– dijagnosticirat i provoditi kontrolu stanja specifičnih motoričkih znanja monostrukturalnih i estetskih kinezioloških aktivnosti

1. Monostrukturalni kineziološke aktivnosti

1.1. Atletika – hodanja trčanja

§  Ciklična kretanja različitim tempom do 6 minuta

§  Brzo trčanje dionica do 60 m iz niskog starta

§  Trčanje različitim tempom do 6 minuta

§  Preponsko trčanje

§  Leteće” trčanje na 20 m

§  Osnove brzog hodanja 

§  Kinematičke razlike u tehnikama trčanja na kratke i duge pruge

1.2.  Atletika – skakanja i bacanja

§  Skok u vis prekoračnom tehnikom “škare”

§  Skok u dalj zgrčnom tehnikom

§  Zgrčeni skok odrazom s odskočne daske

§  Skok u dalj jedan i pol koračnom tehnikom 

§  Skok u vis prekoračnom tehnikom “škare” iz polukružnog zaleta

§  Skok uvis leđnom tehnikom “flop

§  Bacanje male medicinke od 1 kg suvanjem lijevom i desnom rukom

§  Bacanje male medicinke do 2 kg bočnom tehnikom

§  Bacanje loptice do 200 g tehnikom bacanja koplja

§  Bacanje male medicinke do 3 kg bočnom tehnikom

§  Bacanje loptice tehnikom O’Brien 

2. Estetske kineziološke aktivnosti

2.1. Sportska gimnastika – višenja upiranja i penjanja

§  Penjanje po motki do 5 m

§  Jednonožni uzmah na niskoj preči/pritki

§  Stoj na rukama uz okomitu plohu

§  Vis strmoglavi iz visa uznjetoga na karikama

§  Njih u uporu na paralelenim ručama do sjeda raznožno

§  Vaga zanoženjem na tlu i na gredama različitih visina

§  Penjanje po konopu do 5 m

§  Ljuljanje na karikama malom amplitudom, saskok u zaljuljaju

§  Njih u uporu na niskim paralelnim ručama, saskok zanožno

§  Klimom premah zgrčno i raznožno na dvovisinskim ručama

§  Naskok u upor čučeći na gredu, saskok pruženo

§  Podmetni saskok iz visa stojećeg prednjeg s preče/pritke

§  Njih na preči/pritki

§  Različite varijante premeta strance

§  Salto natrag odrazom iz visa stojećega na dočelnim spravama

§  Premasi odnožno na dvovisinskim ručama, saskok s premahom odnožnim i okretom za 90 st.

§  Naskok na gredu, usprav kroz čučanj, hod, okret za 180 st.

§  Ljuljanje na karikama s okretima za 180 st

2.2. Sportska gimnastika- preskakanja

§  Raznoška

§  Zgrčka

2.3. Sportska gimnastika – kolutanja

§  Kolut naprijed

§  Kolut natrag

§  Leteći kolut na povišenje

3. Ritmička gimnastika – ritmičke strukture i sastavi

§  Galop naprijed po tlu i na gredama različitih visina

§  Mačji“ skok

§  „Mačji“ skok na niskoj gredi

§  Okreti za 180 na tlu/gredi

§  „Kozački skok“

§  Daleko-visoki skok

§  Pirueta u desnu i lijevu stranu

§  Skok „škarice“

§  Skokovi sa spravom po izboru

§  Valovita gibanja rukama i tijelom

4.  Plesovi – plesne strukture

§  Osnovni koraci aerobike niskog i visokog intenziteta

§  Narodni ples po izboru iz zavičajnog područja

§  Spajanje osnovnih koraka aerobike niskog i visokog intenziteta u jednostavnije koreografije

§  Narodni ples po izboru iz zavičajnoga područja

§  Osnovne vježbe aerobike za razvoj repetitivne snage

§  Engleski valcer

§  Bečki valcer

§  Disco fox

§  Latinoamerički ples po izboru

§  Složeniji koraci aerobike niskog i visokog intenziteta

§  Okreti

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Živčić Marković, Kamenka; Krističević, Tomislav. Osnove sportske gimnastike. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016

2. Živčić, K. (2007). Akrobatska abeceda u sportskoj gimnastici. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

3. Babić, V. (2010). Atletika hodanja i trčanja. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

4. Milanović,D., Hofman, E., Puhanić, V., Šnajder, V. (1986). Atletika – znanstvene osnove. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

5. Wolf-Cvitak, J. (2004). Ritmička gimnastika. Kugler

 Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.  Živčić Marković, K, Breslauer,N. (2011). Opisi nastavnih tema i kriterij ocjenjivanja : tjelesna i zdravstvena kultura u razrednoj nastavi. Međimursko sveučilište Čakovec.

2.  Wolf-Cvitak, J. (2004). Ritmička gimnastika. Kugler

3.  Moore, A. (2010). Standardni plesovi. Zagreb: Znanje