Engleski jezik u kineziološkoj edukaciji

Studenti će:

–  razviti sposobnost preciznoga izričaja kroz stručne nazive,

–  usvojiti kineziološku terminologiju na engleskome jeziku prema temama u nastavnome planu i programu,

–  steći osnovna znanja iz morfologije i sintakse engleskoga jezika u kineziologiji,

–  postići razumijevanje pisanoga stručnoga teksta na engleskome jeziku,

–  razviti produkcijsku razinu znanja stručnoga vokabulara na engleskome jeziku, kao i produkcijsku razinu ovladanosti engleskim kao stranim jezikom struke.

Predavanja (svaka tema se izvodi jedan nastavni sat)

 1. Rad na bazama podataka na engleskome jeziku. Informatičko nazivlje.
 2. Pretraživanje baza podataka prema ključnim riječima na engleskome jeziku
 3. Obrada stručnoga nazivlja vezanoga za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture
 4. Obrada ekonomskih naziva poput ekonomika sporta, tržište, marketing itd.
 5. Blocklanguage. Uporaba blocklanguageu promotivnim porukama.
 6. Obrada stručnoga nazivlja vezanoga za strukturu, građu i sastav tijela
 7. Obrada stručnoga nazivlja vezanoga za sustav žlijezda – žlijezde s unutarnjim i vanjskim lučenjem
 8. Obrada stručnoga nazivlja vezanoga za stvaranje energije u tijelu
 9. Obrada nazivlja vezanoga za osobe s invaliditetom
 10.  Kroz obradu vrsta natjecanja za osobe s invaliditetom usporedba s vrstama natjecanja za osobe bez invaliditeta

 Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.Omrčen, D. (2000). English for Kinesiology. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

 • 1.2.2021
 • 15.2.2021
 • 11.6.2021
 • 28.6.2021
 • 6.9.2021
 • 20.9.2021