Teorija i metodika plesa

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

–   demonstrirati promjerenu izvedbu osnovnih tehnika narodnih plesova (alpske, dinarske, jadranske i panonske plesne zone)

–   demonstrirati izvedbu osnovnih tehnika latinoameričkih i standardnih natjecateljskih plesova

–    razumjeti ulogu plesnih struktura u edukaciji, rekreaciji, kineziterapiji i sportu

–    primijeniti teoretska i motorička znanja u poduci pojedinih plesova

–    izraditi vlastiti odabir pojedinih plesova koji pripadaju području života osoba koje podučavaju

–    analizirati osnovne karakteristične plesne ritmove;

–    procijeniti i vrednovati kvalitetu razine izvedbe osnovnih plesnih struktura.

Predavanja, seminari i vježbe:

Povijest plesa i njegovi pojavni oblici

Interakcijski odnosi plesnog izražavanja i sredstava glazbenog izraza (ritam, tempo, zvuk, dinamika)

Aplikacijske vrijednosti i prednosti plesa (edukacija, rekreacija, kineziterapija i sportsko stvaralaštvo)

Relevantnost motoričkih, morfoloških, funkcionalnih, kognitivnih, konativnih dimenzija čovjeka u procesu obuke i realizacije plesnih struktura

Sistematizacija plesnih struktura (folklorni, društveni, suvremeni i sportski ples)

Učenje Plesova Panonske plesne zone – obilježja i plesne karakteristike

Dinarsko plesno podneblje – obilježja i plesne karakteristike

Alpsko plesno podneblje – obilježja i plesne karakteristike

Jadransko plesno podneblje – obilježja i plesne karakteristike

Podjela društvenih plesova, obilježja standardnih plesova: Engleski i Bečki valcer

Obilježja latino-američkih plesova: Rumba i Samba

Plesovi Slowfox, Foxtrot, Disco fox

Plesovi Cha-cha, Jive Koreografiranje i rad u grupi

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.   Ivančan, I. (1971). Folklor i scena. Zagreb: Prosvjetni sabor Hrvatske

2.   Srhoj Lj., Đ. Miletić (2000). Plesne strukture (udžbenik).  Abel international, Split

3.    Moore, A. (2010). Standardni plesovi. Zagreb: Znanje.

4.    Wainright, L. (2007). Zaplešimo. Zagreb: Kigen.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.    Kassing, G., D. M. Jay (2003). Dance teaching methods and curriculum design. Human Kinetics.

2.    Franclin, E. (2004). Conditioning for dance. Human Kinetics

3.    Cerny-Minton, S. (1989). Choreography. Champaign: Human Kinetics Publisher.

4.    Ivančan, I. (1973). Narodni plesovi Dalmacije. Zagreb: Institut za narodnu umjetnost.

5.    Ivančan, I. (1964). Narodni plesovi Hrvatske I. Zagreb: Savez muzičkih društava Hrvatske.