Kineziološka metodika u visokom obrazovanju

  • 17.6.2022 u 12 sati 
  • 1.7.2022 u 12 sati 
  • 9.9.2022 u 12 sati 
  • 23.9.2022 u 12 sati