Plivanje i obuka neplivača

Student će usvojiti potrebna teorijska i praktična znanja o svim tehnikama plivanja s pripadajućim startovima i okretima te njihovu primjena u edukaciji, rekreaciji i sportu, te usvojiti potrebna teorijska i praktična znanja o metodama poučavanja neplivača,

Student će moći:

  • Procijeniti plivačka znanja i postignuća
  • Znati izraditi program plivanja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, slobodnom vremenu i kineziterapiji
  • Organizirati školu plivanja

Učenje plivačkih tehnika: kineziološka analiza, učenje i usavršavanje kraul, prsne i leđne tehnike ; metodički postupci učenja sportskih i pomoćnih tehnika plivanja; metodički postupci učenja skokova ; Metodika obuke neplivača: metodički postupci, metodički organizacijski oblici rada, kineziološki operatori ( igre i vježbe za privikavanje na vodu , disanje, plutanje i klizanje po vodi, skokovi u vodu ). Antropološki pristup plivanju kao specifičnoj kineziološkoj aktivnosti. Program plivanja u: nastavnom planu i programu tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja; slobodnom vremenu i kineziterapiji. Povijest plivanja i razvoj plivačkih tehnika. Kineziološka analiza plivačkih tehnika: specifičnost gibanja u vodi ( sile teže, položaj tijela, sila uzgona, otpora , plovnosti , ravnoteža i otpora i propulzivne sile). Djelovanje vode na antropološki status: respiratorni srčanožilni sustav, djelovanje na biološki i funkcionalni razvoj, negativni utjecaji vode. Procjena plivačkih znanja i postignuća- primjena standardnih postupaka za registraciju početnih i završnih stanja. Organizacija škole plivanja:u mjestu stanovanja; izvan domicilne sredine : ljetovanja, škola u prirodi i sl.) Postupci spašavanja utopljenika ( pravilan i siguran pristup prilikom spašavanja utopljenika). – animirati učenike i/ili studente za skijanje kao: oblik rekreacijske tjelesne aktivnosti, školski sport, natjecateljski sport;

Metodika obuke neplivača: metodički postupci, metodički organizacijski oblici rada, kineziološki operatori ( igre i vježbe za privikavanje na vodu , disanje, plutanje i klizanje po vodi, skokovi u vodu ). Antropološki pristup plivanju kao specifičnoj kineziološkoj aktivnosti. Program plivanja u: nastavnom planu i programu tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja; slobodnom vremenu i kineziterapiji. Djelovanje vode na antropološki status: respiratorni srčanožilni sustav, djelovanje na biološki i funkcionalni razvoj, negativni utjecaji vode. Procjena plivačkih znanja i postignuća- primjena standardnih postupaka za registraciju početnih i završnih stanja. Organizacija škole plivanja:u mjestu stanovanja; izvan domicilne sredine : ljetovanja, škola u prirodi i sl.) Postupci spašavanja utopljenika ( pravilan i siguran pristup prilikom spašavanja utopljenika).

   Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.  Volčanšek,B. ( 1996 ). Sportsko plivanje. ( Udžbenik ) Fakultet za fizičku kulturu , Zagreb F

2.  Findak,V.;Delija, K.( 2001 ).Tjelesna i zdravstvena kultura u predškolskom odgoju ( priručnik za odgojitelje), EDIP,2001.

3.  Rastovski D. ( 2000). Popratni sadržaji kao sredstva i pomagala kod obuke neplivača.: Zbornik radova savjetovanja o obuci neplivača, hrvatski savez sportske rekreacije, Čakovec 2000. Volčanšek, B. ( 2002 ). Bit plivanja .( Udžbenik ) Kineziološki fakultet, Zagreb

4.  Rastovski , D. (2002 ). Praćenje psihološkog opterećenja kod djece prilikom obuke neplivača. Zbornik radova 10. ljetne škole kineziologa RH Rovinj 2002.

5.  Volčanšek, B. ( 2002 ). Bit plivanja.( Udžbenik ) Kineziološki fakultet, Zagreb

 Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Szabo, I. (2000). Metodičke vježbe usavršavanja tehnika plivanja (diplomski rad ) FFK Zagreb 2000.

Maglischo,E.W.(1993). SwimingEvenFast. Mayfield Publishing Company, MauntainView, California.