Sportska natjecanja u sustavu obrazovanja

 • poznavati i primijeniti službena sportska pravila u pojedinim sportovima prilagođena dobnom uzrastu sudionika;
 •        provesti pripremne postupke prije natjecanja nužnih za sudjelovanje učenika/studenata na natjecanju;
 •        primijeniti procedure, postupke i pravila u pojedinim sportovima tijekom provedbe natjecanja;
 • ispuniti stručnu dokumentaciju nakon natjecanja.

 

 • Sustav školskog sporta
 •  Razine sportskih natjecanja u sustavu obrazovanja
 •  Službena sportska pravila za različite dobne kategorije u pojedinim sportovima
 •  Obvezne procedure i postupci prije odlaska sudionika na natjecanje
 •  Stručna dokumentacija
 •  Vrednovanje učinaka rada

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Findak, V. Stela, I.(1985). Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u tjelesnoj i zdravstvenoj Kulturi, Školska knjiga, Zagreb.

Caput-Jogunica, R. i Barić, R. (2015). Izvannastavne i izvanškolske kineziološke aktivnosti i sadržaji za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Školska knjiga. Zagreb.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.      Babić, V. (2010). Atletika hodanja i trčanja. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2.      Antekolović, Lj., Baković, M. (2008). Skok u dalj. Zagreb: Miš.

3.      Šimenc, Z., Pavlin, K., Vuleta, D. (1998). Osnove taktike rukometne igre, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

4.      Marelić, N., Marelić, S., Đurković, T., Rešetar, T. (2008). Nastavne teme iz odbojke za osnovne škole – priručnik za učitelje tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

5.      Dujmović, P. (2006). Škola suvremenog nogometa. Zagreb: Zagrebački nogometni savez.

6.      FIBA (2005). Košarka za mlade igrače. Zagreb: Udruga hrvatskih košarkaških trenera.