Metodologija kineziologijskih istraživanja

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

  • razumjeti i objasniti temeljna teorijska i praktična znanja o metodologiji u znanstveno- istraživačkom i stručnom radu
  • rastumačiti i odabrati područja i teme istraživanja
  • primijeniti odgovarajuće metodološke pristupe u rješavanju kinezioloških fenomena poznavajući adekvatan metodološki pristup
  • prikupiti, analizirati i interpretirati rezultate utjecaja transformacijskih procesa tjelesne aktivnosti i tjelesnog vježbanja na cjelokupan antropološki status čovjeka,
  • primjeniti informacijske izvore izradom i publiciranjem znanstvenog/stručnog rada.

Svrha i principi istraživanja u kineziologiji; osnovne metode istraživanja u kineziologiji ( metode za generiranje hipoteza, prikupljanje i analizu podataka); Samosvojnost, interdisciplinarnost i predmet istraživanja u kineziologiji; dijagnostika i prognostika; struktura i faze istraživanja; kvalitativna i kvantitativna istraživanja; vrste istraživanja (teorijska i empirijska); struktura i faze istraživanja; eksperimentalni nacrt istraživanja problem, ciljevi i hipoteze istraživanja; periodične publikacije u kineziologiji.

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.  Mejovšek, M. (2013). Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim zanosnostima. Slap, Zagreb.

2.  Silobrčić, V. (1998). Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. Zagreb: Medicinska naklada

3.  Vujević, M. (2000). Uvod u znanstveni rad. Zagreb: Školska knjiga

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Mraković, M. (1994). Uvod u sistematsku kineziologiju. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.