Kineziološki programi za djecu predškolske dobi

Nakon uspješno završenog premdeta student će moći:

–   razumjeti i prilagoditi sadržaje rada djeci predškolske dobi uključenim u različite sportove

–   primijeniti i evaluirati dijagnostičke testove kinantropoloških obilježja djece predškolske dobi,

–   konstruirati i provesti igre usmjerene na razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece predškolske dobi.

–   kreirati različite sportske programa za djecu predškolske dobi prema uputama Agencije za odgoj i obrazovanje,

–   planirati, organizirati i realizirati sportski program u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.

Predavanja i vježbe

1. Obilježja motoričkog, funkcionalnog i emotivnog razvoja djece predškolske dobi

2. Vrste sportskih programa u predškolskom odgoju

3.  Pisanje kraćih sportskih prfograma za postupak verifikacije od strane Agencije za odgoj i obrazovanje

4.   Oglašavanje i informiranje roditelja o sportskom programu

5.   Dijagnostika kinantropoloških obilježja djece predškolske dobi

6.   Praktična provedba sportskog programa s djecom predškolske dobi

7.   Evaluacija rada u području predškolskog odgoja

8Suradnja kineziologa s roditeljima i radnicima u predškolskom odgoju

1Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Neljak, B. (2009). Kineziološka metodika u predškolskom odgoju. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet. Zagreb.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.  de Privitellio, S., Caput-Jogunica, R., Gulan, G., & Boschi, V. (2007). Utjecaj sportskog programa na promjene motoričkih sposobnosti predškolaca. Medicina Fluminensis: Medicina Fluminensis, 43(3), 204-209.

2.  Hraski, Ž. (2002). Utjecaj programiranih tjelesnih aktivnosti na rast i razvoj djece predškolske dobi. u: Findak, V. (ur.), Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Rovinj, 22. – 26. lipnja 2002. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 242-243.

3.  Hraste, M., Granić, I., & Mandić Jelaska, P. (2016). Utjecaj različito programiranih aktivnosti na promjene u nekim antropološkim obilježjima kod djece predškolske dobi. U V. Findak (Ur.). U V. Findak (Ur.) Zbornik radova, 25, 204-208.

4.   https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/Arhiva/09.%20-%205.a.pdf

5.   https://www.azoo.hr/izvannastavne-aktivnosti-arhiva/upute-za-pisanje-programa-u-svrhu-postupka-verifikacije-podruje-izvannastavnih-aktivnosti/