Marketing u sportu

 

  •  Upoznati studente s osnovama projektnog planiranja i upravljanja projektom.
  • analizirati razvojne faze i korake u izradi i provedbi projekta;
  • razlikovati važnost pojedine projektne faze i uloge voditelja projekta u procesu upravljanja projektom;
  • analizirati važnost i mogućnosti projektnog planiranja u sportskim organizacijama;
  • kritički usporediti različite vrste projekata i time potaknuti studente na projektnu kreativnost.

1. Uvod u projektni menadžment

2. Važnost projekata u sportskim organizacijama

3. Izvori financiranja

4. Pisanje projekta

5. Upravljanje projektom

6. Razvojne faze projekta

7. Upravljanje ljudskim resursima u projektnom menadžmentu

8. Prezentiranje projekta

9. Poslovno pregovaranje

10. Postprojektne aktivnosti i evaluacija projekta.

 

   Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Beech J., Chadwick S. (2010). Sportski menadžment, Prentice Hall, Financial Times, Mate d.o.o. Zagreb.

2. Bartoluci, M. (2003). Ekonomika i menedžment sporta, Informator, Kineziološki fakultet, Zagreb,

 Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Smith A.C.T. (2008). Introduction to sport marketing, Elsevier, Oxford.

2. Shilbury D., Westerbeek H., Quick S. (2009). Strategic sport marketing (3. izdanje), Allen & Unwin, Crows Nest NSW 2065, Australia

3. Novak, I. (2006). Sportski marketing i industrija sporta, Maling, Zagreb.

4. Bartoluci, M. i suradnici (2004). Menedžment u sportu i turizmu (Management in sport and tourism), Kineziološki fakultet i Ekonomski fakultet, Zagreb