Kineziološki praktikum u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju II

Student će steći znanja i vještine potrebne za primjenu sadržaja propisanog kurikuluma u odgojno obrazovnom proces iz područja

– monostrukturalnih cikličkih i acikličkih aktivnosti

– polistrukturalnih aktivnosti

– Kompleksnih aktivnosti

– estetskih aktivnosti

Elementi i tehnike nekonvencionalnih i konvencionalnih kinezioloških aktivnosti propisanih važećim kurikulumom.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Pejčić , A., Berlot, S.(1996) Sadržaji tjelesne i zdravstvene kulture za prva četiri razreda osnovne škole (priručnik) za učitelje)

Findak,V. (1994) Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi. Zagreb., Školska knjiga.

 

  • 15.6.2021
  • 29.6.2021
  • 7.9.2021
  • 21.9.2021