Motoričko učenje i kontrola

Student će moći kritički razmišljati i raspravljati o različitim konceptima motoričkog učenja. Razumjeti doprinos živčanog sustava i senzornih informacija pri izvedbi motoričkih vještina. Poznavati taksonomizaciju motoričkih znanja i moći klasificirati  motoričke vještine, moći stvoriti kriterije za izbor povratnih informacija, te vrednovati efekte motoričkog učenja.

Koncept motoričkog učenje (teorija i definicije), Uvjeti vježbanja, taksnomizacija i klasifikacija motoričkih vještina, povratne informacije, procesiranje informacija i donošenje odluka, individualne razlike i motoričke sposobnosti,  principi jednostavnih pokreta, motorička izvedba i motorički program, motorička kontrola i preciznost pokreta, proces učenje, retencije i transfer znanja.

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.Edwards, W.H. (2010). Motor Learning and Control:From Theory to Practice. Wadsworth Cengage Learning

2.Magill, R., Anderson, D. (2016). Motor learning and control: concepts and applications. Dubuque: McGraw-Hill Education.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.Schmidt, R. A., Lee, T. D., Winstein C. J., Wulf, G., Zelaznik, H. (2019). Motor control and learning: a bihevioral emphasis. Champaign: Human Kinetics

 

  • 14.12.2021. u 10 sati 
  • 1.2.2022. u 11 sati 
  • 15.2.2022. u 11 sati 
  • 11.4.2022. u 11 sati 
  • 30.6.2022 u 10 sati 
  • 14.7.2022. u 10 sati 
  • 6.9.2022. u 10 sati 
  • 20.9.2022. u 10 sati