Motoričko učenje i kontrola

Student će moći kritički razmišljati i raspravljati o različitim konceptima motoričkog učenja. Razumjeti doprinos živčanog sustava i senzornih informacija pri izvedbi motoričkih vještina. Poznavati taksonomizaciju motoričkih znanja i moći klasificirati  motoričke vještine, moći stvoriti kriterije za izbor povratnih informacija, te vrednovati efekte motoričkog učenja.

Koncept motoričkog učenje (teorija i definicije), Uvjeti vježbanja, taksnomizacija i klasifikacija motoričkih vještina, povratne informacije, procesiranje informacija i donošenje odluka, individualne razlike i motoričke sposobnosti,  principi jednostavnih pokreta, motorička izvedba i motorički program, motorička kontrola i preciznost pokreta, proces učenje, retencije i transfer znanja.

 Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.         Schmidt, R. A., Wrisberg , C. A. (2000). Motor learning and performance. Human Kinetics

2.         Coker C. A, (2009) Motor Learning and Control for Practitioners, HH Publishers

3.         Schmidt, R. A., Lee, T. D. (2005). Motor control and learning: a behaviour emphasis. Human Kinetics

  • 14.12.2021. u 10 sati 
  • 1.2.2022. u 11 sati 
  • 15.2.2022. u 11 sati 
  • 11.4.2022. u 11 sati 
  • 30.6.2022 u 10 sati 
  • 14.7.2022. u 10 sati 
  • 6.9.2022. u 10 sati 
  • 20.9.2022. u 10 sati