Kineziološka metodika III

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

–   procijeniti stupanj rasta i razvoja djece s obzirom na antropološka obilježja i dob djece, te izabrati sadržaje s obzirom na stupanj razvoja djece.

–   kreirati, organizirati i provesti sat tjelesne i zdravstvene kulture u cijelosti u redovitoj nastavi srednje škole.

–   planirati, programirati i izraditi izvedbeni plan i program tjelesnog vježbanja djece predškolske dobi.

–   planirati programirati i izraditi izvedbeni nastavni plan i program rada tjelesne i zdravstvene kulture za osnovnu školu.

–   planirati programirati i izraditi izvedbeni nastavni plan i program rada tjelesne i zdravstvene kulture za trogodišnje i četverogodišnje obrazovanje u srednjem školstvu.

–   planirati programirati i izraditi plan i program izvannastavnih sportskih aktivnosti.

1.   OBILJEŽJA RASTA I RAZVOJA U PREDŠKOLSKOJ DOBI

Obilježja morfološkog razvoja, razvoja motorike i motoričkih sposobnosti, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnog razvoja , razvoja govora, razvoja informiranosti i emocionalnog razvoja

2.   ANTROPOLOŠKA OBILJEŽJA DJECE I MLADEŽI

Školsko dječje doba, predpubertet, pubertet, adolescencija

3.   KINEZIOLOŠKI SADRŽAJI TJELESNOG VJEŽBANJA DJECE PREDŠKOLSKIE DOBI

Motorički sadržaji tjelesnog vježbanja djece predškolske dobi

Vrste tjelesnog vježbanja  djece predškolske dobi

4.    PROPISANI NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI U TZK

5.    UVOD U PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE U TJELESNOM I ZDRAVSTVENOM PODRUČJU

Temeljni elementi planiranja i programiranja

6.    METODOLOGIJA IZRADE PROPISANIH PLANOVA I PROGRAMA U TZK

Standardna i kurikulumska

7.   POSTULATI I PRISTUPI IZVEDBENOG PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

Vertikalna unutarpredmetna povezanost  

Horizontalna unutarpredmetna povezanost

Međupredmetna povezanost Svesmjerni pristup, višesmjerni pristup, usmjereni pristup

8.  METODOLOGIJA IZRADE PLANA I PROGRAMA REDOVITE NATAVE

Pripremna faza

9.    METODOLOGIJA IZRADE PLANA I PROGRAMA REDOVITE NATAVE

10.    Završna faza

11.  PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE U PREDŠKOLOM ODGOJU

12. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

13. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE U SREDNJEM I VISKOM ŠKOLSTVU

14. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE IZVANNASTAVNIH SPORTSKIH AKTIVNOSTI

15.  STUDENTSKI SPORT

16. NFORMATIZACIJA PLANIRANJA, PROGRAMIRANJA I PRIPREMANJA NASTAVNOG PROCESA

 Obvezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Neljak, B. (2013.). Kineziološka metodika u osnovnom i srednjem školstvu. Priručnik, Gopal d.o.o., Zagreb.

Neljak, B. (2012.). Kineziološka metodika u predškolskom odgoju, recenzirani interni nastavni materijal, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu