Kondicijska priprema djece i mladih sportaša

 • razumjeti biološke zakonitosti razvoja kondicijskih svojstava djece i mladih sportaša;
 • analizirati postupke usmjeravanja, selekcije i sportske pripreme djece i mladih sportaša;
 • primijeniti odgovarajuće sadržaje za razvoj i održavanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece i mladih sportaša;
 • primijeniti primjerene metode za razvoj i održavanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece i mladih sportaša;
 • primijeniti ispravne metodičke postupke za razvoj i održavanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece i mladih sportaša;
 • primijeniti adekvatno opterećenje za razvoj i održavanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece i mladih sportaša;
 • formirati integralne trenažne operatore za razvoj i održavanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece i mladih sportaša;
 • izraditi program kondicijskog treninga za djecu i mlade.
 • Posebnosti postupaka usmjeravanja, selekcije i sportske pripreme djece i mladih sportaša.
 • Biološke zakonitosti razvoja kondicijskih sposobnosti djece i mladih sportaša.
 • Razvoj pojma kondicijske pripreme i metoda u zadnjih 20 godina.
 • Razvoj primarnih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti u skladu sa senzitivnim fazama razvoja
 • Modeliranje i vrednovanje metodičkih postupaka u procesu kondicijske pripreme u početnim fazama sportskog usavršavanja
 • Modeliranje i vrednovanje metodičkih postupaka u procesu kondicijske pripreme u naprednim fazama sportskog usavršavanja
 • Analiza efekata različitih metodičkih postupaka za razvoj i održavanje motoričkih sposobnosti sportaša
 • Posebnosti planiranja i programiranja u kondicijskoj pripremi djece i mladih sportaša 

 Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Sekulić, D., Metikoš, D. (2007). Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji. Sveučilište u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije (sveučilišni udžbenik).

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Bompa, T. (2005). Cjelokupan trening za mlade pobjednike, Zagreb: Gopal.
 2. Jukić, I. i sur. (ur.) (2003-2021). Zbornici radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa: Kondicijska priprema sportaša. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.
 3. Jukić, I. (ur.) (2003-2017). Kondicijski trening. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.