03.10.2022

Teorija treninga

Poštovani studenti,

Uvodno predavanje za seminare iz kolegija Teorija treninga,

za sve studente 3. godine će se održati u srijedu, 05.10.2022. u 11:45 sati u dvorani Srednjika na fakultetu.