09.11.2022

Sportovi s reketom

Teniski teren sa umjetnom travom ispred fakulteta može se koristiti svakodnevno u terminima 7:00-9:00 i 13:00-15:00 sati za potrebe uvježbavanja elemenata iz kolegija Sportovi sa reketom.

Navedeni termini su rezervirani za potrebe nastave TZK GGŠO i Kineziološkog fakulteta, što znači da ukoliko u navedenom terminu nema nastave TZK studenti kineziologije imaju prednost pred bilo kakvim oblikom sportske rekreacije od strane drugih osoba.

Dana 10. studenoga 2022. godine u terminu 13:00-15:00 sati na terenu će biti dežurna demonstratorica Lucija Faj vezano za pomoć i uvježbavanje elemenata.

doc. dr. sc. Josip Cvenić