Novosti

Natječaj za izbor 09.02.2022

Natječaj za izbor

Natječaj za izbor višeg predavača i asistenta Obrazac 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto Obrazac 4. – Prijava na natječaj za izbor u sur...

Tjedan psihologije u Republici Hrvatskoj 07.02.2022

Tjedan psihologije u Republici Hrvatskoj

Poštovani nastavnici i suradnici, Kineziološki fakultet Osijek aktivno se uključio u Tjedan psihologije u Republici Hrvatskoj  i u našem gradu te smo u suoganizaciji s Fakultetom agrobio...

Posjet Znanstveno-istraživačkom centru Kopar 24.01.2022

Posjet Znanstveno-istraživačkom centru Kopar

Od 17.-19. siječnja 2022. delegacija Kineziološkog fakulteta Osijek u sastavu prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, dekanica, doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, prodekanica za znanost i međunarodnu ...

Bentham Science e-books & e-journals 11.01.2022

Bentham Science e-books & e-journals

Izdavač Bentham Science omogućio je hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici probni pristup na svoje e-knjige i e-časopise do 31. 3. 2022. Zbirka e-knjiga sadrži više od 950 multidiscip...