Novosti

Izvanredni ispitni rok 07.10.2020

Izvanredni ispitni rok

U skladu s Preporukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 30. rujna 2020. godine, Kineziološki fakultet Osijek omogućit će studentima preddiplomskog sveučilišnog studij...

Dobrodošli 04.10.2020

Dobrodošli

Dobrodošli na web stranicu Kineziološkog fakulteta Osijek.