U prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) u Zagrebu 20. ožujka 2023. godine potpisan je sporazum o suradnji HOO-a visokoškolskim kineziološkim ustanovama iz Zagreba, Splita i Osijeka. Predsjednik HOO-a dr. sc. Zlatko Mateša te dekanica i dekani Kinezioloških fakulteta (KIF) – prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević (Osijek), prof. dr. sc. Mario Baić (Zagreb) i prof. dr. sc. Damir Sekulić (Split) potpisali su suradnju kojom će se ponajprije ostvarivati u području djelovanja Centra za istraživanje i razvoj vrhunske sportske pripreme (CIRSP), koji je prošle godine utemeljen kao radna jedinica pri HOO-u. Budući da je zadaća CIRSP-a osiguravanje znanstvene, stručne, informatičke i tehnološke potpore vrhunskim hrvatskim sportašima u svrhu postizanja što boljih rezultata na velikim međunarodnim natjecanjima, svaki Kineziološki fakultet dat će doprinos u obliku najnovijih dostignuća sportskih znanosti i praktičnih iskustava svojih eksperata. Također davat će podršku CIRSP-u u razvoju znanja o posebno zahtjevnim dopunskim segmentima sportske pripreme, surađivat će na području izobrazbe, ali i cjeloživotnog stručnog usavršavanja trenera i ostalog stručnog kadra te u brojnim drugim aspektima svojih djelatnosti. Između ostaloga, zalagat će se i za izgradnju sustava vrhunskog sporta, primjerenog stupnju gospodarskog i socijalnog razvoja Republike Hrvatske.

Više o sporazumu na  poveznici