Upute za dodatnu provjeru motoričkih znanja i spos...

UPUTE ZA DODATNU PROVJERU KINEZIOLOGIJA_PDF

Više detalja
Popis grupa za razredbeni ispit za upis na Preddip...

Prijemni 2022 - raspored dodatne prijave po grupama_pdf

Više detalja
Upisi u akademsku godinu 2022./2023.

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2022./2023. 2022_2023_...

Više detalja
Poziv na sudjelovanje u EUROSTUDENT istraživanju

Započelo je najopsežnije istraživanje ekonomskih i socijalnih uvjeta života studenata. Istraživanje se provodi u svim zemljama Europskog prostora visokog obrazo...

Više detalja

RASPORED SATI


Saznaj više

Press clipping

Saznaj više

Budi i ti KIFOS

Saznaj više

GALERIJA SLIKA

Saznaj više

S faksa na posao

Saznaj više

TRIATLON

Saznaj više

RASPORED SATI


Saznaj više

Press clipping

Saznaj više

Budi i ti KIFOS

Saznaj više

GALERIJA SLIKA

Saznaj više

S faksa na posao

Saznaj više

TRIATLON

Saznaj više