08.06.2022

Prva međunarodna konferencija Inovativne metode i pristupi u radu s djecom s teškoćama u razvoju

Prva međunarodna konferencija Inovativne metode i pristupi u radu s djecom s teškoćama u razvoju

Prva međunarodna konferencija Inovativne metode i pristupi u radu s djecom s teškoćama u razvoju koju organizira Dječji kreativni centar DOKKICA iz Osijeka u suradnji sa specijaliziranom školom iz Liverpoola Abbot’s Lea School i u partnerstvu s Filozofskim fakultetom Osijek održat će se 15. lipnja 2022. u online okruženju putem aplikacije ZOOM. Sudjelovanje na konferenciji je besplatno.

Kineziološki fakultet Osijek podržava konferenciju aktivnim sudjelovanjem nastavnika u Programskom odboru konferencije. Konferencija se održava u sklopu projekta Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, čiji je DOKKICA korisnik. Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Osijekom i Općinom Ernestinovo, a ciljne su skupine projekta djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji s područja Urbane aglomeracije Osijek.

Preliminarni program konferencije i više informacija o konferenciji nalazi se u privicima.

Prijave za sudjelovanje na konferenciji dostupne su na poveznici:

https://ic-konferencije.eu/prijava-pasivni-sudionik/

Brošura_konferencija – Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku (HR) (1)

Dokumenti