15.04.2021

POSTANI VODITELJ/VODITELJICA KONDICIJSKE PRIPREME!

 

Prijavnica kondicijska priprema

Kineziološki fakultet Osijek izradio je program osposobljavanja za obavljanje poslova VODITELJA/VODITELJICE KONDICIJSKE PRIPREME.

Rok za predprijave je  01. svibnja 2021. godine 

Navedeni program osposobljavanja predstavlja osnovnu (početnu) razinu osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u kondicijskoj pripremi.

 

TRAJANJE PROGRAMA 

Program osposobljavanja realizirat će se provedbom nastavnog plana i programa koji je odobrilo  Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Program će biti realiziran u više dijelova (produženih vikend termina). Polaznici će o početku izvođenja programa biti unaprijed informirani putem službene internetske stranice i putem e-maila. Program bi započeo u svibnju, a realizirao bi se tijekom 2021. godine. O daljnjem tijeku izvođenja programa bit ćete pravovremeno informirani. Program traje ukupno 312 sati.

 

NASTAVNE CJELINE 

 1. Osnove anatomije i fiziologije
 2. Prehrana i suplementacija u sportu
 3. Osnove psihologije sporta i komunikacije
 4. Osnovni principi vježbanja
 5. Osnove kineziološke antropologije
 6. Biomehanička analiza osnovnih obrazaca kretanja
 7. Metodika trenažnih sadržaja u kondicijskoj pripremi
 8. Zaštita na radu
 9. Praktična nastava

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Završetkom programa osposobljavanja za poslove VODITELJA/VODITELJICE KONDICIJSKE PRIPREME polaznici stječu kompetencije za podučavanje osnovnih elemenata tehnike i obavljanje stručnih poslova u kondicijskoj pripremi.

 

STRUČNI VODITELJ PROGRAMA: doc. dr. sc. Josip Cvenić

 

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za voditelja/voditeljicu kondicijske pripreme mogu se upisati polaznici koji imaju:

a) minimalno završenu četverogodišnju srednju školu,

b) navršenih 18 godina života,

c) specifične vještine i znanja iz područja kondicijske pripreme koja je polaznik stekao kroz neformalno učenje ili bavljenje sportom i koja dokazuje kroz prijemni ispit,

d) liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove voditelja/voditeljice kondicijske pripreme.

 

Polaznici su dužni prije početka programa osposobljavanja položiti određene testove (prijemni ispit) provjera njihovih razina pripremljenosti  za praćenje programa.

 

PRIJEMNI ISPIT

 1. Demonstracija stražnjeg čučnja
 2. Demonstracija potiska s ravne klupe
 3. Demonstracija vježbi škole trčanja
 4. Demonstracija skokova u kretanju prema naprijed.

 

PRIJAVA I POTREBNI DOKUMENTI 

–  kratki životopis

–  ispunjena prijavnica – upisnica u program osposobljavanja

–  preslika domovnice

–  preslika osobne iskaznice

–  preslika rodnog lista (izvadak iz matične knjige rođenih)

–  ovjerena preslika svjedodžbe ili diplome kao dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi, stručnom studiju ili sveučilišnom studiju

 

CIJENA PROGRAMA 

Cijena PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA za obavljanje poslova voditelja/voditeljice kondicijske pripreme kojeg provodi Kineziološki fakultet Osijek, iznosit će 8.000,00 kuna za grupu od 24 polaznika.

NAPOMENA: u slučaju prijave manjeg broja od potrebnih 20 kandidata postoji mogućnost provođenja programa, međutim, u tom slučaju će se korigirati cijena programa o čemu ćete biti pravovremeno informirani.

 

UVJERENJE O ZAVRŠENOM PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA 

Po završetku programa osposobljavanja i uspješno položenim ispitima polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za poslova voditelja/voditeljice  kondicijske pripreme koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Prijave za upis su u tijeku:
Podatke možete dostaviti na:
e- mail: ana.mioc@kifos.hr
Mob: 031-559-307

Dokumenti