31.10.2022

Moje Erasmus+ iskustvo: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Tomac – Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija