Studentski zbor

Sastav studentskog zbora 08.02.2023

Sastav studentskog zbora

Predsjednik SZ-a: Mateo Paulović 2. godina diplomskog studija Kin. Edukacija Podpredsjednik SZ-a: Antonio Žulj 3. godina preddiplomskog studija Kineziologija Tajnik SZ-a: Kristijan Cvetko 1. go...