Novosti

Natječaj Kineziološkog fakulteta Osijek 20.07.2022

Natječaj Kineziološkog fakulteta Osijek

Kineziološki fakultet Osijek objavljuje natječaj za izbor asistenata   Natječaj Kineziološkog fakulteta Osijek srpanj 2022 Obrazac br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u surad...