04.10.2023

Pozvano predavanje 13. listopada 2023.- PREVENCIJA OZLJEDA VRHUNSKIH SPORTAŠA, dr. sc. MARIN DADIĆ

U petak 13. listopada 2023. godine Kineziološki fakultet Osijek i Centar za istraživanja i razvoj vrhunske sportske pripreme (CIRSP/High preformance center) Hrvatskog olimpijskog odbora organizira pozvano predavanje na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek u auli Magma. Predavanje će održati  dr. sc. Marin Dadić s temom Prevencija ozljeda vrhunskih sportaša s početkom u 15:00 sati.

Dr. sc. Marin Dadić vanjski je suradnik na Kineziološkom fakultetu Osijek. Kondicijski je trener seniorske selekcije Hrvatske nogometne reprezentacije te individualni kondicijski trener sportaša iz različitih sportova.  Zaposlen na Sveučilištu u Zagrebu na Kineziološkom fakultetu na predmetu Osnovne kineziološke transformacije i predmetima kondicijske pripreme sportaša i na Nogometnoj akademiji Hrvatske za izobrazbu nogometnih trenera A i B licence pri UEFI. Pozvani je predavač na domaćim i međunardonim konferencijama te je autor većeg broja znanstvenih i stručnih radova.

 Pozivamo sve zainteresirane na predavanje, 13. listopada 2023. godine na FAZOS-u!