02.03.2023

UNIKOM ECO CITY LEGOSI NA KIFOS-u / EKO KUTAK

U prostorima Kineziološkoga fakulteta Osijek  1. ožujka 2023. godine postavljen je Eko City Legosi koji će biti na Fakultetu sljedećih mjesec dana. Kineziološki fakultet Osijek se uključuje u ovaj projekt u suradnji s komunalnom tvrtkom UNIKOM d.o.o. s naglaskom na sustavnu edukaciju svih društvenih skupina kao važan dio u rješavanju problema gospodarenja otpadom. Kampanja ima svoj univerzalni dizajn Eco City LegOS likove koji predstavljaju određenu vrstu otpada (Zdena Metalac, Janko Organko, Teta Plastika, Teglica Verica, Mirko Papirko), a koji na jednostavan način prenose poruku kako odvajati otpad. Eco City LegOSi na zabavan i interaktivan način naglašava važnost odvajanja i sakupljanja otpada na mjestu njegova nastanka, pravilnog postupanja s otpadom te o vrijednosti otpada kao sirovine i mogućnostima njegove daljnje obrade, a sve u svrhu smanjenja otpada na odlagalištu.

Kineziološki fakultet Osijek se s jednostavnim aktivnostima uključuje u promociju ovoga projekta s ciljem ekološke svijesti i važnosti tjelesnog vježbanja. Asistenice Klara Findrik i Lucija Zrno osmislile su 5 vježbi, a uz pomoć knjižničarke Lane Šuster oživjele Eko Kutak na KIFOS-u. Vježbe možete izvoditi bilo u prirodi, kod nas u Eko kutku ili u svome domu, a uloge UNIKOM Legosa preuzeli su naši studenti 2. godine Diplomskog sveučilišnog studija Kineziološka edukacija i izvodili vježbe s improviziranim sportskim rekvizitima od svakodnevnog otpada koji se koristi u gotovo svakom domaćinstvu : Čučanj sa šipkom od limenki graha / Gabrijel Stojanović ; Mrtvo dizanje s bočicama vode / Sara Aščić ; Biceps pregib s dvije teglice krastavaca / Lea Kruk ; Triceps ekstenzija s bučicom od banana / Rita Šolaja ; Plank na podlakticama s kartonom konzumnih jaja / Ante Knežević

POGLEDAJTE VIDEO

Inspirativna imena UNIKOM legosa potaknula su naše buduće kineziologe na kreativnost u vježbanju. Stoga prije nego odvajate otpad brinite i o svome zdravlju uz aktivaciju važnih mišića za kretanje.

Vježbajte s KIFOS-om i brinite o okolišu!

 

#budiitikifos

#zelenaknjiznica

 

Dokumenti