24.01.2023

UDRUGA ALUMNIJA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA OSIJEK

UDRUGA ALUMNIJA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA OSIJEK

Izvješće sa osnivačke skupštine

 

Osnivačka skupština udruge Alumnija Kineziološkog fakulteta Osijek održana je 3.11.2022. godine u 10:30 sati u dvorani Srednjika. Nazočni članovi, ujedno u osnivači bili su: Karla Vojedilov, Dino Jeger, Filip Matić, Sara Aščić, Rita Šolaja, Mateo Paulović, Atila Salaj, Lea Kruk, Andrea Došlić, Melisa Babić, Klara Findrik i Filip Iličić. Osnivačkom skupštinom predsjedavao je Mateo Paulović, a za zapisničara je izabrana Rita Šolaja. Nazočni članovi su za predsjednika predložili Klaru Findrik, koja je jednoglasno izglasana od istih.

 

Usvojen je sljedeći dnevni red:

  1. Predstavljanje svrhe osnivanja udruge
  2. Donošenje odluke o osnivanju udruge
  3. Donošenje odluke o usvajanju statuta udruge
  4. Izbor predstavnika u tijelu upravljanja udrugom
  5. Imenovanje osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje
  6. Izbor likvidatora
  7. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u Registar udruga

 

 

alumni osnivacka skupstina.izvjesce