18.01.2023

Tjedan psihologije u Republici Hrvatskoj-pozvano predavanje prof. emeritus dr. sc. Dubravke Miljković

Kineziološki fakultet Osijek aktivno se uključio u Tjedan psihologije u Republici Hrvatskoj i u
našem gradu te je u suoganizaciji s Fakultetom agrobiotehničkih znanosti Osijek i Društvom
psihologa Osijek pozvanog predavanja prof. emeritus. dr.sc. Dubravke Miljković održao
predavanje na temu “ Izazovi upravljanja i vođenja nastavne grupe” .
Predavanje se održalo 16. veljače 2022 godine u vremenu od 12:00-13:00 sati u Auli magna,
Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Dokumenti