18.10.2020

Termini izvanrednog ispitnog roka

Dragi naši studenti, termini izvanrednog ispitnog roka su niže:

PREDMET ROK MJESTO
Kineziološka analiza u fitnesu 19.10. u 11.00 KIFOS MALA
Opća kineziološka metodika 19.10. 9.00 pismeni

19.10. 10.00 usmeni

KIFOS MALA
Nogomet 20.10. u 10.00 h Foozos ured 64
Statistika

 

21.10 u 10.00 pismeni

23.10. u 10:00 usmeni (Odjel za matematiku)

RAČUNALNA FOOZOS 2
Sportska animacija 21.10. u 10.00 KIFOS MALA
Stručna praksa u sportu 2 23.10. Foozos ured 64