11.06.2024

Sveučilišno prvenstvo u hrvanju na Kineziološkom fakultetu Zagreb

U Zagrebu 8. lipnja 2024. održalo se Sveučilišno prvenstvo u hrvanju. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ukupnom plasmanu završilo je na drugom mjestu.

Čestitamo cijeloj ekipi!

U sveučilišnoj skupini  hrvanja Sveučilišta J.J. Strossmayera nastupili su: Mihael Hudoletnjak s Pravnog fakulteta Osijek, Toni Vuković s Ekonomskog fakulteta Osijek, Marin Ivanović i Josip Matković s Građevinskog i arhitektonskog fakulteta  Osijek, te naši studenti s Kineziološkog fakulteta Osijek: Fran Biščan, Stjepan Neubauer, Marin Mikulić, Matej Cvitanušić, Šima Kolarević, Vid Vrdoljak, Goran Rogalo i Hrvoje Puljić.

Rezultati Modificiranog hrvanja: 

 • Fran Biščan- Ozljeda na natjecanju- 83
 • Mihael Hudoletnjak (PRAVOS)- 92
 • Toni Vuković (EFOS)- 92
 • Stjepan Neubauer (KIFOS)- 74 (Brončana medalja)
 • Marin Mikulić (KIFOS)- +92 (Zlatna medalja)
 • Matej Cvitanušić (KIFOS)- 74
 • Šima Kolarević (KIFOS)- 74 (4. mjesto)
 • Marin Ivanović (GFOS)- 74 (Srebrna medalja)
 • Vid Vrdoljak (KIFOS)- 83 (Zlatna medalja)
 • Josip Matković (GFOS)- 83 ( Srebrna medalja)
 • Goran Rogalo (KIFOS)- 83
 • Hrvoje Puljić (KIFOS)- 65 ( Zlatna medalja)

Voditelj: doc. dr. sc. Mijo Ćurić

 

Djevojke nažalost nisu nastupile.

Rezultati Hrvanja na pijesku:

 • Fran Biščan- Ozljeda na natjecanju- 80
 • Mihael Hudoletnjak (PRAVOS)- +90
 • Toni Vuković (EFOS)- 90 (Bronca)
 • Stjepan Neubauer (KIFOS)- 70 (Bronca)
 • Marin Mikulić (KIFOS)-  +90 (Bronca)
 • Matej Cvitanušić (KIFOS)- 70 (4. mjesto)
 • Šima Kolarević (KIFOS)- 70 (Bronca)
 • Marin Ivanović (GFOS)-  80
 • Vid Vrdoljak (KIFOS)-  (Srebro) 80
 • Josip Matković (GFOS)- 90
 • Goran Rogalo (KIFOS)- 90 (Bronca)
 • Hrvoje Puljić (KIFOS)- 70

Voditelj: Barbara Mrkonjić

Djevojke nažalost nisu nastupile.