23.11.2022

Suorganizacije konferencija u akademskoj 2021./2022. godini

Kineziološki fakultet Osijek u akademskoj 2021./2022. godini bio je suorganizator sljedećih znanstvenih skupova: