25.02.2022

PRVI ZNANSTVENI USPJESI STUDENATA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA

Na 20. godišnjoj međunarodnoj konferenciji Kondicijska priprema sportaša, koja se održala u Zagrebu 18. veljače 2022., s obzirom na epidemiološku situaciju u državi ovaj puta on line, sudjelovali su sa svojim znanstvenim i stručnim radovima nastavnici i studenti Kineziološkog fakulteta Osijek. Kako bi naši studenti stekli dodatna znanja i vještine u pisanju stručnog i znanstvenog rada osnovali smo Studentsku sekciju za znanost koju je vodio naš asistent Marin Marinović, mag. cin.

Studenti našeg fakulteta su napisali i aplicirali za međunarodnu konferenciju Kondicijska priprema sportaša čak 11 znanstvenih i stručnih radova.  Svi radovi su konkurirali na Natječaju za najbolji studentski rad konferencije. Nagradu za najbolji studentski rad na 20. godišnjoj međunarodnoj konferenciji Kondicijska priprema sportaša osvojio je naš student druge godine preddiplomskog studija Kineziologija Blago Čepo s radom pod naslovom: Notacijska analiza grupne faze Europskog prvenstva 2021. Nadalje, nagradu za počasni studentski rad na ovogodišnjoj konferenciji osvojio je Josip Gabelica, student 1. godine diplomskoga studija Kineziološka edukacija koji nas je nažalost prerano napustio. Studenti koji su objavili radove su Karla Vojedilov, Rita Šolaja, Sara Križanović, Jana Gregurić, Blago Čepo, Ivan Paravac, Sara Aščić, Ivan Brajković, Filip Iličić, Robert Bilbija, Dora Gadžić, Karla Kurbalić, Filip Stipan Nadj i Kristijan Jarić.

Počasna nagrada za studentski rad na temu Uloga i značaj preventivnog programa FIFA 11+ na učestalost ozljeda u nogometu Josipa Gabelice preminulog studenta 1. godine diplomskoga sveučilišnoga studija Kineziološka edukacija, a rad je dio njegovog završnog rada na preddiplomskom studiju Kineziologija pod mentoriranjem doc. dr. sc. Hrvoja Ajmana. Ova nagrada je još samo jedna u nizu potvrda koliko je naš Josip bio kvalitetan, izniman student i ponos našeg Fakulteta.