24.01.2023

Program osposobljavanja za poslove voditelja Sportsko- rekreacijskih aktivnosti

Inicijalni sastanak polaznika 1. generacije Programa za osposobljavanje za voditelja sportsko rekreacijskih aktivnosti održat će se na Kineziološkom fakultetu Osijek, 6. veljače 2023. u dvorani Pampas (Drinska 16a) sa početkom u 17.00 sati.

Na uvodnom sastanku mogu se dobiti sve osnovne informacije o:

– organizaciji nastave,

– ugovorima,

– nastavnicima

– ostalim aktualnostima nužnim za izvođenje programa

Kontakt:

doc. dr. sc. Josip Cvenić
Voditelj cjeloživotnog obrazovanja

e-mail adresa: jcvenic@kifos.hr

mob. telefon: +38591-222-1033