18.03.2024

Probni pristup bazi podataka – Taylor & Francis

Izdavač Taylor & Francis je za hrvatsku znanstvenu i akademsku zajednicu omogućio probni pristup do 13. svibnja 2024. na cjelokupnu zbirku e-knjiga koja sadrži monografije, referentnu literaturu i udžbenike koji obuhvaćaju sva znanstvena područja. Taylor & Francis eBooks sadrži više od 120.000 naslova koji obuhvaćaju sva područja znanosti, a knjige su dostupne isključivo za čitanje online.

Više o probnom pristupu na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu