31.08.2023

Pristup elektroničkim bazama podataka u nacionalnoj licenci – udaljeni pristup

Pristup elektroničkim bazama podataka moguć je udaljenim pristupom putem proxy poslužitelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i AAI@EduHr elektroničkog identiteta na Portalu e-izvori. Nakon unosa AAI@EduHr korisničkih podataka, korisnicima ustanova (Kineziološkoga fakulteta Osijek) će temeljem domena AAI@EduHr korisničkog imena biti vidljive i dostupne isključivo one baze podataka na koje im matična ustanova ima pravo pristupa, kao i baze u otvorenom pristupu.