22.11.2022

Predavanje „Etička dopusnica za istraživanja s ljudima kao sudionicima – kako i zašto?“

Drage studentice i studenti,

Pozivamo vas na predavanje pod nazivom „Etička dopusnica za istraživanja s ljudima kao sudionicima – kako i zašto?“ koje će se održati u srijedu 30. studenog 2022. u 10:30 sati u dvorani Srednjika. Predavanje će održati doc.dr.sc. Iva Šklempe Kokić i Ivana Duvnjak, predavač.

Predavanje je namijenjeno studentima druge godine diplomskog studija Kineziološka edukacija. Svrha predavanja je studente dodatno upoznati s važnosti poštivanja načela istraživanja u kojima sudjeluju ljudi kao sudionici, kao i postojećim etičkim kodeksima, konvencijama i deklaracijama u društvenim znanostima. Studenti će također dobiti detaljne upute o postupku prijave nacrta istraživanja znanstvenih, stručnih i diplomskih radova.

Predavanje Etička dopusnica za istraživanja s ljudima kao sudionicima – kako i zašto

Dokumenti